Přestavba motelu Zátopek na penzion HORA

Původní stav

Vizualizace

Nový stav

Spolupráce - Lukáš Slezák
tvorba vizualizací