Ing. arch. Alena Carbolová

Historie

1990: absolventka FA VUT Brno
1991: 2 semestry Brighton Polytechnic School of Architecture and Interior Design
1991-1993: práce v projekčních firmách
1993: založení vlastního atelieru
1995: velká autorizace ČKA č.02389
Od 2010: částečný úvazek – učitel na SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí (předměty: architektura, urbanismus a územní plánování, odborné kreslení, konstrukční cvičení)

Nabídka komplexních služeb

- příprava zakázky, návrh
- architektonická studie – základ pro územní souhlas, ohlášku, územní rozhodnutí
- projekt k povolení stavby a realizaci
- spolupráce při realizaci a realizace interiérů a drobných staveb
- spolupráce při kolaudaci
- konzultace a odborné posudky

Práce

Interiéry, drobné stavby, novostavby, rodinné domy, komerční domy, polyfunkční objekty, přístavby-přestavby-dostavby a rekonstrukce objektů, urbanistické studie a zastavovací plány, partery