Architektonicko - památková úprava, výhledové využití a provozní vztahy jádra hradu Helfštýn